1 Wat is massagedans?

Massagedans is een rustige, (ont)spannende, lichamelijke dans waarin mensen elkaar aanraken vanuit respect en wederzijdse afstemming. Het is een verstilde beweging waarin je hele lichaam mee kan doen, zachte aanrakingen in een vertraging. We houden  rekening met elkaars wensen en grenzen, zonder seksuele- of relationele verwachtingen.  Iedere deelnemer bepaalt voor zichzelf welke mate van intimiteit en overgave per moment goed en veilig voelt. 

Massagedans wordt begeleid in een liefdevolle, veilige setting. Om de massagedans zo intens mogelijk te kunnen beleven, zijn we zoveel mogelijk uit ons hoofd en praten we weinig. De avonden worden veelal georganiseerd in huiselijke kring of in een gehuurde locatie, maar altijd in een warme en rustige sfeer.

Een visuele sfeerimpressie kun je bekijken via aanraken
video-impressie
Ik voel me sexy als ik dans.
Massagedans, dans jij mee?

Massagedans is niet voor iedereen geschikt. Vanuit de organisatie wordt streng toegezien op zuiverheid van intentie. Mensen die blijk geven van grensoverschrijdend gedrag of op enige wijze een storende invloed op de avond hebben, worden niet toegelaten of van toekomstige deelname uitgesloten. Massagedans kent twee varianten, met ieder hun eigen toegangscriteria: de openbare en de besloten variant.

 

2 Waarom Massagedans?verlichte vrouw

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat fysieke aanraking gezond is voor lichaam én geest. Het vermindert spanningsklachten en heeft invloed op onze algehele gezondheid. Single, jarenlang getrouwd of een relatievorm daartussenin, maakt niet uit. Het is geen garantie op intimiteit en hartsverbinding. Massagedans komt tegemoet aan het verlangen dat ieder mens heeft, wat voor iedereen gezond en heilzaam is: verbinding met andere mensen, liefdevolle aanraking zónder seksuele verwachtingen. Het creëert vreugde en ontspanning als mensen op deze manier met elkaar omgaan  

Wanneer mensen zich gezien, geliefd en (aan)geraakt voelen, ontstaat ontspanning. Bij Massagedans kun je helemaal zijn wie je bent, zonder druk om iets te moeten doen of voelen wat je niet wilt. Je zorgt goed voor jezelf en geeft via de voorgedragen communicatievormen aan wat je wel en niet prettig vindt binnen de grenzen die Massagedans stelt. 

De aanrakingen in een Massagedans hebben geen focus op intieme lichaamsdelen. Wanneer jouw intentie hierop gericht is, dan ben je bij Massagedans niet op het juiste adres.

Mensen die vaak lichamelijk contact hebben zijn gelukkiger en leven langer. man en vrouw in vuur en vlam

Jouw (seksuele), levensenergie is een bron van al het leven. Het maakt je levenslustiger, creatiever, zelfverzekerder en opent je ware ik.   Laat de endorfine en oxytocine als een vuurbal van geluk al je zintuigen in vuur en vlam zetten!

Massagedans begint met het samen creëren van een sfeer waarin iedereen zich thuis voelt. We hebben een open houding naar elkaar toe. We maken (oog)contact, ongeacht geslacht, leeftijd, uiterlijk, en of er een klik of intentie is om met elkaar te willen dansen.
Wees bewust dat jouw gedrag hierin een essentiële  bijdrage vormt aan een verbonden en fijne sfeer, waarin iedereen zich gezien mag voelen. Dit zal ook weer z’n weerslag op jouw verbonden gevoel hebben en zo een vicieuze cirkel vormen.

Ben jij tevreden met de intimiteit in je leven? 
Of je nu single of lang “gelukkig” getrouwd bent, velen zijn helaas vervreemd geraakt van intimiteit. Deze intense massagedans maakt je weer bewust van je sensualiteit. Volg je hart, je gevoel en je verlangen naar verbinding.  Stap letterlijk en figuurlijk uit je comfortzone. 
Geniet van het  in volle overgave aanraken en aangeraakt worden en de heerlijke, vrije, warme sfeer. Waar je gezien, geliefd, begeerd wordt en je mag zijn wie je bent. Waar er geen druk is om te moeten presteren of iets te moeten doen wat je eigenlijk niet wilt. Aan jou de keus, kies jij voor de verbindende (Eros) of de afstandelijke houding in je leven? 
Mensen die vaak lichamelijk contact hebben zijn  gelukkiger en leven langer.  Toch rust er gek genoeg ook vaak nog een taboe op.  Graag nodig ik je uit om in een veilige omgeving en vol overgave te ervaren hoe overweldigend jouw bruisende, levensenergie aanvoelt.  
Dit wordt nog eens geïntensiveerd door het energetische lichaamscontact met de ander(en). 
Je energiestromen gaan hierdoor nog beter stromen, waardoor evt blokkades wegvloeien en een gelukzalig gevoel zich  in het diepst van je lichaam nestelt. 
Jouw (seksuele), levensenergie is een bron van al het leven. Het maakt je levenslustiger, creatiever, zelfverzekerder en opent je ware ik. Je kunt dit niet  negeren.  Wij gaan er ons aan opladen in plaats van ontladen.  Laat ook deze endorfine en  oxytocine als een orgastische vuurbal van geluk al je zintuigen in vuur en vlam zetten! 

Massagedans begint met het samen creëren van een sfeer waarin iedereen zich thuis voelt. We hebben een open houding naar elkaar toe.  We maken (oog)contact,  ongeacht geslacht, leeftijd, uiterlijk, en of er een klik of intentie is om met elkaar te willen dansen. 
Wees bewust dat jouw gedrag hierin een essentiële  bijdrage vormt aan een verbonden en fijne sfeer, waarin iedereen zich gezien mag voelen.  Dit zal ook weer z’n weerslag op jouw verbonden gevoel hebben en zo een vicieuze cirkel vormen. 

3 Massagedans vormen

Er zijn openbare avonden voor beginners en besloten avonden voor gevorderden.

tumblr_nq8z5re1g61unuqogo1_500

Bij beide avonden zal er geen sprake zijn van een lange opbouw, lange uitleg, veel gepraat en een therapeutische benadering. Zonder dat dit ten koste gaat van de veilige setting. We gaan ervan uit dat je letterlijk en figuurlijk goed in je vel zit om dit niet nodig te hebben.

 

 

 

3.1 Openbare massagedans

Openbare avonden zijn gekleed. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geslacht, uiterlijk, geaardheid etc, mits je intentie overeenkomt met die van Massagedans. Wat wel een belemmering kan zijn, is een hoge mate van overgewicht, preutsheid of leeftijd, als je daardoor de dans niet kunt beleven zoals hij bedoeld is. De workshopgevers kunnen hier hun eigen beleid in aangeven.

Om de massagedans zo intens mogelijk te kunnen beleven zijn we zoveel mogelijk uit ons hoofd. Daarom zal er zo min mogelijk gepraat worden. Om goed voorbereid te zijn is het belangrijk dat je de website goed doorleest.

Toelating tot Facebook groep

Beginners  kunnen zich aanmelden via de openbare Facebook groep “Massagedans”.
Deze groep is openbaar toegankelijk en zichtbaar in je Facebook profiel. Via deze groep informeren we geïnteresseerden over de openbare massagedans avonden. Tijdens deze avonden kan door de workshopgever ingeschat worden welke deelnemers toe zijn aan de Massagedans voor gevorderden en voldoen aan de daaraan gestelde toelatingseisen.

Invulling van de avond 

De avond begint met een korte kennismaking en bespreking van de hoofdlijnen van Massagedans. Vervolgens volgt de workshop van ongeveer 1 ½  uur, beginnend met ontspanningsoefeningen  die de overgang van hoofd naar hart bevorderen. De 3 basishoudingen van de Massagedans zullen worden uitgelegd en gedemonstreerd.  

Massagedans is een contactvorm in interactie met anderen, waarbij je zelf de intensiteit bepaalt en zelf je grenzen aangeeft ten aanzien van aanraking (door wie wil je wel/niet aangeraakt worden en op welke manier c.q. waar wil je wel/niet aangeraakt worden?). Afstemming op ieders (non-verbale) communicatie is erg belangrijk. We gaan ervan uit dat deelnemers hun eigen grenzen duidelijk kunnen aangeven.  

We streven naar een gelijke verhouding tussen mannen en vrouwen maar garanderen dit niet. Het is tot op zekere hoogte ook niet belangrijk, omdat we ons bij Massagedans ook verbinden met mensen van hetzelfde geslacht en omdat er ook met groepjes gedanst kan worden. Mocht je hiertegen veel weerstand voelen, dan kun je de dans minder intens aangaan of een uitnodiging tot een dans afwijzen. Realiseer je goed dat Massagedans niets met seks en dating te maken heeft. Dansen met iemand van hetzelfde geslacht zegt niets over je geaardheid, maar alles over het feit dat je volledig mee kunt bewegen op de flow en niet afhankelijk bent van opgelegde taboes, patronen en angsten. Massagedans nodigt uit tot onderzoek naar wat voor JOU goed is. Een blinddoek kan behulpzaam zijn om je weerstand te verkleinen.  

Na de workshop is er volop gelegenheid om vrij te dansen in dezelfde sfeer. Na afloop is er een korte deelronde voor diegenen die daar behoefte aan hebben.  

De voorgestelde oefeningen zijn geen technieken die we moeten aanleren, maar meer iets dat we binnen een bepaald kader samen mogen gaan uitvoeren. Je bepaalt altijd zelf óf en op welke wijze je een voorgestelde oefening invult. Ook ben je altijd vrij om je aan een oefening te onttrekken. 

Te allen tijde geldt: doe alleen datgene wat voor jou goed voelt. Vrijheid leidt tot blijheid.  

Tijdens de workshop wordt geen alcohol- of drugsgebruik toegestaan. In de vrije dansfase mag beperkt alcohol (wijn of bier) gedronken worden, maar nooit wanneer dat tot grensoverschrijdend gedrag leidt, wat ter beoordeling aan de workshopgever staat.   

 

3.2 Besloten avonden 

Een besloten avond is bedoeld voor mensen met ruime ervaring in afstemming, naaktheid, zelfzorg en fysieke aanraking, bijvoorbeeld opgedaan via cursussen in biodanza, tantra, massage etc. Het tweede gedeelte van de besloten avonden geeft ruimte voor ontkleding, waarbij we elkaar masseren en aanraken op de huid, nog altijd binnen dezelfde intenties en grenzen van Massagedans. Dat betekent dat seksuele handelingen en zoenen ook hier niet zijn toegestaan.

Aanraking van de intieme delen van ons lichaam is niet verboden, maar mag geen nadruk hebben. Ieder lichaamsdeel is evenveel waard als het andere, dus aanrakingen zijn altijd vloeiend. Natuurlijk kan dit opgewondenheid veroorzaken. Dat is niet verkeerd, maar dansen met een verlangen is iets heel anders dan ernaar handelen vanuit lust. De kracht van Massagedans is dat de stroming van onze vitale levensenergie ons  vrij en ontspannen maakt. Sensualiteit en intimiteit zijn niet hetzelfde als seksualiteit, en dat onderscheid wordt in een zuivere Massagedans goed voelbaar. Ben je in staat om dat te ervaren, dan zul je deze woorden als geen ander begrijpen. De workshopgevers zien zo goed mogelijk toe op een correcte intentie van alle deelnemers.

Voor deelname aan besloten avonden gelden strengere eisen, omdat de opbouw korter is, het lichaamscontact vaak intenser en sensueler, en bovendien deels naakt is.

Deze extra vereisten zijn:

* leeftijd vanaf 30 jaar
* ruime ervaring met contactvormen en massage/dans (bijv. biodanza, tantric dance, tantra, massage)
* verantwoordelijkheid kunnen nemen voor eigen welzijn en dat van de ander
* in staat om jezelf over te geven, zonder jezelf op te geven
* bereid tot contact met anderen, ook al kom je alleen of als stel
* bereid oordelen over jezelf of de ander los te laten
* open houding
* vrij van onbehandelde of overdraagbare (geslachts- en/of huid)ziektes
* vrij van ernstige psychische stoornissen of (seks)verslavingen
* akkoord met alle op deze website beschreven intenties en voorwaarden

Heb je twijfels of vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Na een eerste keer deelname aan een besloten avond, vindt een evaluatie door de workshopgever plaats waarbij wordt beoordeeld of je past binnen de groep, of je je thuis kan voelen in deze energie en of jouw aanwezigheid een positieve invloed heeft gehad op het geheel. Eventuele feedback van andere deelnemers wordt daarbij ook meegenomen. Wanneer je na je deelname niets van ons terug hoort, zien we je graag terug.

Toelating tot geheime Facebook groep

Voor de gevorderden is er  een geheime Facebook groep waarvoor je alleen op uitnodiging lid kan worden. Deze facebookgroep is geheim en niet zichtbaar of toegankelijk voor niet-leden. Wil je iemand in jouw netwerk uitnodigen omdat je denkt dat die persoon in de gevorderden groep past, laat hem of haar dan contactgegevens aan ons doorgeven.

Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens en zullen jouw gegevens alleen gebruiken voor de goede organisatie van massagedans-activiteiten. Als je lid bent, word je geïnformeerd over alle evenementen ontwikkelingen van Massagedans. Mocht je gedurende langere tijd geen evenementen meer hebben bezocht, dan zullen we je uitschrijven als lid van deze Facebook groep.

Indeling van de avond 

De indeling van de besloten avonden is gelijk aan die van openbare evenementen, met het verschil dat mensen kleding uit (kunnen) doen en we elkaar ook met olie kunnen masseren. Aanraking op blote huid is intenser en vrijer dan aanraking over kleding heen. Je maakt steeds zelf de keuze over de mate waarin je kleding wilt uitdoen.

Op de besloten avonden is na de workshop ruimte om elkaar liggend te masseren op de aanwezige matrassen.

De opbouw en uitleg is kort en de manier waarop de dans wordt beleefd is vaak intenser dan op openbare avonden. Wij gaan ervan uit dat de deelnemers weten hoe ze hun grenzen en wensen moeten aangeven en dit ook doen.

 

4 Checklist voor toelating tot Massagedans:  Comfortzonetest

Om een indruk te krijgen van jouw ervaring en comfortzone, vragen wij je om de volgende vragen te beantwoorden met een heel getal tussen de 1 en 10, en jouw resultaat met de workshopgever te delen.

Ga bij beantwoorden van deze vragen uit van je algemene gemoedstoestand.
Het getal 1 staat voor “niet of nauwelijks” en het getal 10 staat voor “heel veel, helemaal of volledig”.

Deel het totaal aantal punten door het aantal vragen (20) en rond af op hele cijfers.

 1. In welke mate heb je de informatie op de website http://www.Massagedans.nl gelezen?
 2. In welke mate vind jij het fijn om anderen aan te raken, ook al is dat iemand die je niet kent?
 3. In welke mate kun jij verder kijken/voelen dan alleen iemands uiterlijk, leeftijd, geslacht, etc.?
 4. Hoeveel ervaring heb jij met intieme contactdansen (biodanza, tantric dance, tantra, massage, etc)?
 5. In welke mate kun jij meegaan in de flow van het moment en kun je jouw verwachtingen loslaten?
 6. In welke mate geef jij duidelijk jouw grenzen aan, indien van toepassing?
 7. In welke mate kun je jouw wensen aangeven en kun je laten merken dat je geniet?
 8. In welke mate ben je in staat om een ander aandacht te geven, zonder jezelf op te geven?
 9. In welke mate stem jij je af op de lichaamstaal en subtiele signalen van een ander?
 10. In welke mate ben jij vertrouwd met naaktheid?
 11. In welke mate voel jij je vrij om ook te dansen/masseren met iemand van je eigen geslacht?
 12. In welke mate vind jij het prettig om met meerdere mensen een massagedans aan te gaan?
 13. In welke mate vind jij het fijn om regelmatig te wisselen van partner?
 14. In welke mate kun jij je seksueel beheersen zonder je in lust te verliezen?
 15. In welke mate ben jij vrij van “taboe-denken” en trauma’s op intimiteit en seksualiteit?
 16. In welke mate kun jij omgaan met afwijzing/feedback?
 17. In welke mate kun jij discreet omgaan met datgene wat je hoort, ziet of leest?
 18. In welke mate kun jij je verantwoordelijk voelen voor je eigen daden?
 19. In welke mate sta jij positief in het leven? (is jouw levensglas half vol i.p.v. half leeg?)
 20. In welke mate zit jij lekker in je vel (zowel mentaal en fysiek)?

Hoe hoger je score, hoe fijner jij de Massagedans zult ervaren en des te meer je je bij ons thuis zult voelen (en wij bij jou).

Is jouw uiteindelijke score 6 of lager, dan ga jij het bij ons niet leuk vinden en kunnen wij je (nog) niet toelaten tot onze besloten FB groep en massagedans-evenementen. In dat geval raden we jou aan om eerst meer ervaring op te doen met intimiteit, bijvoorbeeld door je aan te sluiten bij een biodanzagroep of een tantra cursus te gaan doen.

 

Pas je binnen de groep? 

Mocht blijken dat iemand willens en wetens over grenzen van anderen heen gaat, een storende invloed heeft, enz, dan zul je hierop aangesproken worden en behouden we het recht voor om je zelfs van verdere deelname uit te sluiten en uit ons ledenbestand te verwijderen.
Na afloop krijg je via een enquête de mogelijkheid om aan te geven wat je wel en niet fijn vond.  Mochten meerdere mensen te kennen geven (met gegronde argumenten) dat ze zich bij een bepaalde persoon niet op hun gemak voelden, dan kan die persoon uitgeschreven worden als lid van de groep.
Bij massagedans maakt het niet uit hoe je eruit ziet, wat je leeftijd (>30), gewicht, geaardheid, geloof, ras, enz. ook is. Wat wel kan uitmaken is als je bv door je (over)gewicht, preutsheid en/of (oudere) leeftijd belemmerd wordt in de uitvoering van jouw massagedans.

 

5  Massagedans: uitleg over de (techniek van de) contactdans  

De energie van Massagedans is vergelijkbaar met de liefde die je kunt voelen als je een baby streelt. Wanneer we een ander aanraken vanuit liefde en verwondering, in plaats van vanuit lust of behoeftigheid, dan zul je die liefdevolle benadering volgens de wet van aantrekking ook terug gaan ontvangen. Een Massagedans wordt het meest intens beleefd, wanneer iedereen vanuit deze gevende energie aanwezig kan zijn.

Afstemming op de ander start met oogcontact. In het oogcontact kun je al aangeven of je wel of niet met iemand wilt Massagedansen. Met handgebaren ondersteun je je uitnodiging aan de ander om samen te dansen. Danst de ander liever even op zichzelf of op dat moment liever met een ander, dan laat hij dat zien met een oogwenk of handgebaar. Op zo’n moment nodig je iemand anders uit. Een gezamenlijke dans is altijd subtiel en in afstemming, en wordt afgesloten zodra één van de dansers aangeeft dat het genoeg is, zoveel mogelijk via respectvolle, non-verbale communicatie (bijvoorbeeld door een stapje achteruit te doen of een buiging te maken met je handen op je hart).

Het is fijn om te weten en erop te mogen vertrouwen dat iedereen zijn grenzen kan en zal aangeven. Hoe duidelijker je blijk geeft van wat je wil en niet wilt, hoe beter de ander zich op jou kan afstemmen en des te minder misverstanden er kunnen ontstaan. Het voordeel hiervan is dat je niets voor de ander hoeft in te vullen en niet bang hoeft te zijn dat je over grenzen van anderen heen gaat. Bovendien is het fijn om te weten dat als je danspartner ‘nee’ tegen iets zegt, hij/zij het andere als vanzelfsprekend als een heerlijke ‘jaaaaaa’ heeft ervaren.

Ook je positie in de ruimte is een belangrijk communicatiemiddel. Sta je in het midden, dan geef je daarmee aan dat jij volledig in de overgave wilt dansen. Degenen die daar ook staan, zijn op diezelfde energie afgestemd. Hoe meer je aan de zijkant van de ruimte danst, hoe spannender je het vindt en hoe meer je hecht aan veiligheid, en dat is helemaal oké. Omdat iedereen die “regel” kent, kan daar rekening mee worden gehouden.

Mocht je je even willen onttrekken aan de groepsenergie, dan zoek je een plekje buiten de dansvloer. Wil je wel op de dansvloer blijven, maar toch even op jezelf zijn, geef dat dan aan door je handen voor je hart te houden.

Het is ook belangrijk dat je naast je grenzen, ook je wénsen kenbaar maakt. Schroom niet om de handen van jouw partner te sturen naar de plekjes die je fijn vindt. Uiteraard gebeurt ook dit altijd in volledige afstemming.

 

Grenzen aangeven
Er zal nadrukkelijk aandacht besteed worden aan het voldoende kunnen aangeven van je wensen en grenzen. “Alles” (behalve daadgerichte, inwendige, seksuele handelingen) is mogelijk totdat één van de partners aangeeft dat iets niet (meer) gewenst is. Bij voorkeur gebeurt dit non-verbaal. Dit doe je bv. door de beweging die minder fijn voelt met je handen een andere kant op te sturen. Een stapje achteruit doen is Cartoon-stopook een manier om aan te geven dat een aanraking te veel wordt. Als iemand bewust een stapje terug doet, ga hier dan niet met twee stappen achteraan, maar respecteer deze bewegingsruimte. Ga ervan uit dat, als de ander weer meer wil, hij/zij dat dan zelf wel weer laat blijken en naar je toe zal komen. Verder kun je ook gewoon de dans beëindigen. Mocht bovenstaande allemaal niet lukken en je voelt je klem gezet dan kun je als laatste optie nog luid en duidelijk ‘stop’ zeggen. Bij dit woord, stopt de ander altijd met datgene wat hij/zij op dat moment deed, zonder naar een verklaring te vragen. Het is een duidelijk teken dat de ander iets niet fijn vindt en dat op deze manier nogmaals duidelijk maakt. Het is ook een teken dat je je beter zult moeten afstemmen op de signalen van die ander. Wij als omstanders zullen er op toezien dat e.e.a. ook wordt gerespecteerd.

Het is fijn om te weten en erop te mogen vertrouwen dat iedereen zijn grenzen kan en zal aangeven. Jij bent er zelf verantwoordelijk voor dat je ook daadwerkelijk die grenzen aangeeft. Het voordeel hiervan is dat je niet voor de ander hoeft te gaan invullen en niet bang hoeft te zijn dat je over grenzen van anderen heen gaat. Bovendien is het fijn om te weten dat als je danspartner nee tegen iets zegt, het andere als een heerlijke jaaaaaa heeft ervaren.
Ook is je houding zodanig dat de ander zich nooit vastgeklemd en onvrij voelt.
Aan de andere kant kan het juist ook zo zijn, dat er behoefte is naar een stevige “mannen-omarming “ . Het is belangrijk om je goed op deze signalen af te stemmen en dit te allen tijde te respecteren.
Hoe duidelijker jij blijk geeft van wat je wil en niet wil, hoe beter zal de ander hier op kunnen afstemmen en des te minder misverstanden zullen er zijn.
Blijf hierbij goed bij jezelf en blijf trouw aan jouw gevoel en evt. grenzen. Jij bepaalt zelf het einde van een dans. Dit hoeft dus niet namastezznoodzakelijkerwijze aan het einde van een liedje te zijn. Je geeft dit te kennen door duidelijk afstand te nemen en de ander te bedanken voor de dans met de handen in de namasté houding.
Voel je nergens toe verplicht  (zie ook afwijzing) .
Mocht je je ehanden voor de borst (2)ven willen onttrekken aan het feestgedruis, dan zoek je een plekje buiten de dansvloer .
Als je even bij jezelf wilt blijven dan geef je dat aan door je handen voor op je borst / hart te houden.
Mocht iemand herhaaldelijk over aangegeven grenzen heen gaan, dan horen wij dat graag z.s.m. zodat het massagedans-team diegene gelijk op zijn niet afgestemde / storende gedrag kan aanspreken. Vaak is de persoon in kwestie zich hier niet eens van bewust en zo geven we hem/haar de kans om zich aan te passen.
Beter zo,  dan na afloop n.a.v. mogelijke klachten hem/haar de volgende keer te moeten weigeren. Als jou dit overkomt ben je tenslotte ook blij dat je bewust gemaakt wordt van jouw grensoverschrijdend gedrag en een kans krijgt om je gedrag te verbeteren.

Wensen aangeven.
Het is ook belangrijk dat naast je grenzen ook je verlangens kenbaar worden gemaakt. Die mogen er helemaal zijn. Natuurlijk bepaalt je danspartner zelf of hij/zij daar aan kan of wil voldoen. Laat het vooral merken als je iets fijn vindt door bv genietend geluid te maken en met je lichaam naar de hand of het lichaamsdeel toe te bewegen, wat dit heerlijke gevoel bij jou teweeg brengt.poezen
Neem een voorbeeld aan sommige huisdieren.
Naar elkaar toe bewegen geeft aan dat er verlangen is naar meer, van elkaar af geeft aan dat er behoefte is aan een variatie of een pauze.
Schaam je niet om de handen van jouw partner te sturen naar de plekjes die jij fijn vindt. Uiteraard gebeurt dit altijd in volledige afstemming.

 

6 Kosten  

Massagedans komt voort uit de passie om deze contactvorm samen te kunnen beleven en heeft in de basis geen commercieel oogmerk. Wel wordt een vergoeding gevraagd voor de tijd die workshopgevers erin investeren en eventuele ruimtes die worden gehuurd. Bij de massagedans hanteren we daarvoor het principe “Pay as you Feel” met een richtprijs van € 5,- per uur dat je genoten hebt. Geen vooraf vastgestelde prijs dus, maar geven vanuit je hart en jouw financiële draagkracht.

Deze wijze van financiering sluit aan bij onze visie van contact maken en verbinden vanuit ons hart, erop vertrouwend dat er genoeg is voor iedereen. Massagedansers dragen graag bij aan het warmer en liefdevoller maken van onze veelal verkilde westerse samenleving. Wij geloven erin dat waar liefde en verbondenheid heerst tussen mensen, geen onbegrip en haat meer is. Mensen die Massagedans organiseren, delen ook de intentie om Massagedans voor iedereen toegankelijk te houden. Dit betekent niet dat het gratis is, maar we nodigen je uit om vanuit je gevoel te geven wat de avond jou waard is geweest.

Wil jij ook helpen om de wereld met jouw liefde te enteren, dan kan dat in de vorm van fysieke hulp of giften. We hebben immers geld nodig om Massagedans  verder te ontwikkelen, te promoten en uit te dragen. Jouw bijdrage mag worden overgemaakt op rekeningnummer NL04 RABO 0123 2373 19. t.n.v. Massagedans Leo van Vliet onder vermelding van “gift”.

 

7 Aanmelding & afmelding 

Omdat de massagedans evenementen vaak snel volgeboekt zijn, moet je je hiervoor opgeven via mail. Een melding op Facebook is niet voldoende. Kijk voor het juiste mailadres bij het Evenement dat je wilt bijwonen, iedere locatie heeft zijn eigen mailadres. De workshopgever bepaalt  wie er ingedeeld wordt, rekening houdend met de verhouding man/vrouw en singles/stellen.

Mocht je onverhoopt niet kunnen of onvoldoende lekker in je vel zitten, dan hebben we daar begrip voor. Laat ons dan zo snel mogelijk weten dat we een ander in jouw plaats kunnen uitnodigen.

 

8 Praktische informatie 

Lichamelijke verzorging en voorbereiding 
Massagedans vraagt om een goede persoonlijke verzorging. Denk aan een verzorgde, zachte huid,  eeltvrije handen en voeten, verzorgde nagels, en een frisse adem en lichaamsgeur. Het gebruik van geurloze deodorant is aan te raden. Heb je snel last van transpiratie, neem dan een extra shirt en handdoek mee, en fris je tussentijds even op.

handen wassenWas regelmatig je handen tijdens de Massagedans. Dit geldt zeker ook na aanraking van eventuele geslachtsdelen ter voorkoming van verspreiding van mogelijke SOA’s. Zorg dat je een prettige lichaamsgeur hebt (liever geen of zo min mogelijk parfum) 

Een ruwe, ongeschoren stoppelbaard kan onprettig aanvoelen. Ook is het niet fijn als je haargel gebruikt die heel stug is waardoor niet lekker door je haren gestreken kan worden.

Kleding, sieraden

Bij massagedans gaat het erom dat we elkaars seksuele energieën zo goed mogelijk kunnen voelen. Het uiterlijk is hier niet belangrijk. Je bent mooi zoals je bent. Des te natuurlijker je bent, des te minder kleding, sieraden je draagt, des te beter zul je elkaars energieën aanvoelen, kunnen strelen en masseren.
Als er wel kleding gedragen wordt, adviseren wij schone kleding te dragen die gemakkelijk zit, strak om je lichaam past als een 2de huid, aaibaar is, dun, max 1 laag, glad (geen gehaakte, gebreide, oneffen, opgestikte kraaltjes, etc). Lycra of spandex kleding is bv heel fijn om in te dansen. Als je veel zweet is deze kleding juist weer niet zo geschikt (neem dan ook extra kleding mee). Je kunt voor de zekerheid een vestje meenemen voor het geval je het koud krijgt.
Als je elkaar streelt, zitten sieraden, piercings, horloges, riemen, haarklips/bandjes, bh, spullen in je broekzakken enz. alleen maar in de weg.
Zorg dat je goede grip en feeling hebt met de aarde.
Er wordt veelal blootvoets gedanst of we hebben sokken met rubberen nopjes aan.

Mogelijke bijwerkingen
Een intense Massagedans kan invloed hebben op je systeem. Er kunnen afvalstoffen en emoties los komen, en het is mogelijk dat je je na afloop moe, levenslustig of juist high voelt. Ook hoofdpijn en een veranderende ontlasting komt weleens voor. We adviseren je om veel te drinken en vooraf en na afloop voldoende rust te nemen.

Ook emotionele beweging is logisch na een intense Massagedans. Het kan zelfs voorkomen dat je verliefdheidsgevoelens ervaart als je fijn met iemand hebt gedanst of gemasseerd. Wees je ervan bewust dat dit niet wederzijds hoeft te zijn. Voor de ander kan het ‘gewoon’ een fijne avond geweest zijn. Het is belangrijk om ook achteraf in afstemming te blijven en een ander niet ongewenst te benaderen met contact- of zelfs datingverzoeken. Nee is nee: Blijf bij je eigen gevoelens.

Kom je als stel, hou dan rekening met relationele processen die wat extra aandacht kunnen vragen. Denk aan jaloezie door de wisseling van danspartners. Het is belangrijk om dit van te voren met elkaar te bespreken. Massagedans is geen therapievorm, maar kan wel van alles losmaken. Blijf goed in contact met jezelf en elkaar, en bespreek je grenzen.

 

 

 

Wat neem je mee

Aaibare, dunne, gladde kleding die aanvoelt als een 2de huid, evt blinddoek, drankflesje, olie, omslagdoek, laken, (bad)handdoek, iets lekkers / hartige/ zoete hapjes om met elkaar te kunnen delen,

Extra info

De dans wordt fijner en intenser naarmate je hoger in je seksuele energie zit (onthouding).
Verder is het belangrijk dat je van te voren voldoende rust en de tijd neemt, waardoor je lekker ontspannen bent. Een rustgevende meditatie kan hierbij helpen.

Te alle tijde geldt, doe alleen datgene wat goed voor jou voelt.   Vrijheid, blijheid. 

 

9 Referenties 

Wat deelnemers zeggen over Massagedans:

“Wat heb ik genoten van deze heerlijke avond. Ik heb fijne ontmoetingen gehad met ontvankelijke mensen. Intens, liefdevol, speels en diep rakend. Ik vond het zo fijn om te ervaren dat ik zo open en ontspannen kon zijn in een groep onbekenden. Ik kon moeiteloos in de flow komen. De hele avond was een heerlijke oxytocine-boost“.

“Massagedans is een snelweg van het hoofd naar het hart, zodat enkel voelen en energie over blijft. En dat is heerlijk. Er ontstond meer ruimte in mijn lijf voor mijn hart. En die ruimte, die is heel erg leuk om te delen met anderen!’

 

 

10 Media & Massagedans  

Muziek
* Hero
* Liefde voor meerdere mensen kunnen voelen

Video
* Filmpje over aanraken
* Filmpje over Aqua Massagedans

11 Contact

Website                           www.massage-dans.nl

Facebook

Facebookgroep (gevorderden, geheim)Massagedans
Facebookgroep (beginners, openbaar)massagedans
Facebookgroep (voor Vrouwen, besloten) Vrouwen massagedans
Facebookgroep (voor mannen, geheim) Mannen massagedans

Email

Openbare avonden massagedans@gmail.com
Besloten avonden, gemengdmassagedans@gmail.com
Massagedans voor stellenmassagedansstellen@gmail.com
Massagedans voor vrouwenxxxx

Kamer van Koophandel66362229
Bankrekening         NL04 RABO 0123 2373 19 EUR

12 Juridisch kader 

Massagedans is als idee en concept auteursrechtelijk beschermd. Laat dit je echter niet weerhouden om Massagedans in de wereld te vergroten door mensen te verwijzen naar onze website en evenementen.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn. Workshopgevers zijn niet aansprakelijk voor eventuele psychische of materiele consequenties die een Massagedans voor jou kan hebben.
Met deelname aan een Massagedans geef je aan dat je op de hoogte bent van de informatie op deze website en de informatie in de bevestigingsmail, en dat je je conformeert aan het Massagedans concept zoals op deze website beschreven.

 

13 Organisatie 

Ontstaan:

Massagedans is ontstaan in 2010 en ontwikkeld door Leo van Vliet. Na zijn jarenlange ervaring met tantra, massage’s en contactdansen, combineerde hij de fijnste ingrediënten tot deze ultieme Massagedans. Leo heeft in de Massagedans alle voor hem beperkende workshopelementen achterwege gelaten zoals veel praten, te weinig lichamelijk contact, een te lange uitleg en opbouw. Dat wat nu Massagedans is, werd elders nog niet aangeboden. Leo heeft zijn persoonlijke passie in de wereld gezet met de intentie om daarmee bij te dragen aan een mooiere wereld, en inmiddels zijn meerdere mensen aangesloten bij het Team Massagedans.

Massagedans is uniek en blijkt in een grote behoefte te voorzien. In toenemende mate ontstaan nieuwe locaties en sluiten meer workshopgevers zich aan.

In principe begeleidt Leo maar maximaal 1 x per maand zelf een Massagedans en doet hij verder mee als deelnemer op diverse locaties.

 

14 Toekomstontwikkeling / Visie 

Het is de intentie om Massagedans een landelijke dekking te geven met betaalbare, kleinschalige evenementen in huiselijke sfeer. We zijn nog volop in ontwikkeling en staan graag open voor feedback.

Wil jij ook helpen om dit vernieuwende concept verder uit te dragen, dan is die hulp van harte welkom in de vorm van bijvoorbeeld workshops verzorgen, muziek aanleveren, hulp bij webdesign, foto- en video materiaal maken, marketing, financiële bijdragen en algemene ondersteuning.

Via een nog verder te ontwikkelen website kunnen mensen elkaar vinden, selecteren op woonplaats, uitnodigen en de benodigde informatie en “tools” vinden om ook zo’n “knuffel club” avond te houden.
Op zoek

Het team van Massagedans is op zoek naar personen die als figurant willen meewerken aan de creatie van reclame-uitingen, zowel voor als achter de camera.  Ook zoeken we goed bereikbare, betaalbare en sfeervolle danslocaties, liefst met douche, keuken, sauna, hottub, etc.

Mensen die leuke, speelse en intieme technieken en contactoefeningen willen delen vanuit hun ervaring, zijn ook van harte welkom.

Workshopgever worden voor Massagedans

Ervaren fans van deze dans worden van harte uitgenodigd om Massagedans ook zelf (in huiselijke sfeer) te gaan doorgeven en mensen in hun omgeving kennis te laten maken met deze heerlijke contactvorm.

Voorwaarden om zelf de massagedans te gaan geven zijn:

 1. Je hebt minimaal 5 x een massagedans evenement bijgewoond en hebt blijk gegeven van de benodigde capaciteiten, kennis en ervaring.
 1. De eerste keer dat je zelfstandig een Massagedans begeleidt, zal dit onder supervisie zijn van een ervaren workshopgever, om je waar nodig te ondersteunen met raad en daad. Indien nodig/gewenst kan dit ook vaker zijn. Hiervoor wordt een reële onkostenvergoeding gegeven.
 2. Leo van Vliet heeft vrij toegang tot de evenementen die onder de vlag van Massagedans worden georganiseerd.
 3. Massagedans begeleiders krijgen bij elkaar 50% korting, mits je het afgelopen jaar minimaal 4x een evenement begeleid hebt. Dit is tevens een stimulans om bij elkaar op bezoek te gaan en van elkaar te leren;
 4. Er worden bij voorkeur geen massagedans-activiteiten op dezelfde datum georganiseerd (steeds minimaal 3 dagen interval), tenzij de locaties verder dan 30 km uit elkaar liggen. De planning gebeurt in afstemming met de organisatie (Leo, Nanna en Brigitte)
 5. Er wordt door de workshopgever zelf een Facebook event aangemaakt (vormgeving in afstemming met Nanna) met daarop een duidelijke link naar de website. Zodra de gegevens incl. de link naar het FB event zijn ontvangen, zal het evenement via de website promoot worden.
 6. Gebruik van de algemene Massagedans flyers ter vergroting van het totale netwerk.
 7. Betaling van een vergoeding ter hoogte van 10% van de workshopinkomsten met
  een maximum van € 5,- per persoon. Deze opbrengst is bestemd voor de doorontwikkeling van Massagedans. Als tegenprestatie voor deze commissie, ontvang je de mogelijkheid om het
  concept te gebruiken, wordt jouw evenement onder de aandacht gebracht van onze
  honderden leden en krijg je back-up waar nodig. Het geld wordt overgemaakt naar:  L. van Vliet / Massagedans, rekeningnummer NL04 RABO 0123 2373 19 o.v.v. “contributie” + datum van het evenement.
 8. De eerste keer dat er een nieuwe workshopgever een Massagedans gaat geven en dat wil blijven doen, zal er een startbedrag van € 50,- worden gevraagd.
 9. Workshopgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een boekhouding
  en het opgeven van de inkomsten aan de belastingdienst of het UWV etc.
 10. De massagedans wordt volgens het door Leo ontworpen concept gegeven, waarbij het geen probleem is als een ieder daar zijn eigen invulling aan geeft. Er moet wel altijd uiting worden gegeven aan de basiseisen van Massagedans:
 11. er wordt niet onnodig gepraat en de uitleg is zo kort mogelijk.
 12. de massagedans is een verbindende dans waarbij de meeste tijd, met uitzondering van Massagedans voor stellen, met verschillende personen wordt gedanst.
 13. Er heerst een fijne sfeer en veiligheid staat voorop.
 14. Er worden geen seksuele handelingen verricht en er wordt niet gezoend. Personen die grensoverschrijdend gedrag vertonen, worden aangesproken op hun gedrag en/of weggestuurd.
 15. Deelnemers worden gescreend op basis van de toelatingscriteria / checklist. Dit kan ook telefonisch.
 16. Vanaf 13 personen moet de workshop met minimaal 2 personen worden begeleid.

 

15 Extra leesvoer

 

15.1 Tips om meer te genieten
We proberen uitgerust en ontspannen aan te komen. We gaan zoveel mogelijk uit ons hoofd door zo min mogelijk te praten en te hoeven luisteren. Als er iets gezegd moet worden, dan proberen we dat zoveel mogelijk non verbaal te doen. Tijdens de avond laten we ons niet (of zo min mogelijk) afleiden en zijn onze mobiele telefoons uit. We brengen rust en verstilling in onze dans in soepele, taiji-achtige bewegingen. We maken geen wilde bewegingen met de armen en/of benen, waardoor je anderen zou kunnen bezeren.

zelfvertrouwen geen angst
We zijn vol vertrouwen en niet bang

We staan goed in onze eigen kracht, goed gegrond, bewust in het nu en in ons gevoel.
We proberen ons bekken te openen en onze seksuele energie te voelen stromen. We zijn in afstemming met elkaar en niet bezig om alleen ons eigen dansje te doen. Accepteren elkaar (liefst onvoorwaardelijk), wetende dat we hier goed zijn zoals we zijn.

open houding kijken
Kijk met een open houding, dan zul je vele gezichten ontdekken.

We geven opbouwende feedback/kritiek en kunnen dit ook ontvangen.
We benaderen elkaar met een rustige, subtiele eerste streling en verder met een positieve, optimistische instelling. We tonen empathie, zijn vergevingsgezind, niet (ver)oordelend, discreet, niet jaloers of claimerig en we vertonen geen competitief, haantjesgedrag. We  kunnen tegen afwijzing. We Knuffelen. Voel je als water; meegaand, stromend, levendig en vitaliserend. We geven elkaar volledig en betrokken de aandacht die wij verdienen.

touchWe uiten ons met passie, sensitiviteit, emotie, in vrijheid, speelsheid en creativiteit.We masseren niet alleen met onze handen, maar gebruiken ons hele lichaam, zoals onderarmen, hoofd, nagels, etc. We volgen ons gevoel en intuïtie.
Om optimaal hierop te kunnen vertrouwen, ons goed af te kunnen stemmen, soepel en in evenwicht te kunnen bewegen, zijn we niet onder invloed van alcohol of drugs. Het gaat er niet om, over hoe jij of jouw dans eruit ziet of om beheersing van techniekjes. Je bent sexy, laat het zien, flirt, sjans en dans en zie het als een verleidingsspel. Laat jouw dans de spiegel van je ziel zijn. We zorgen samen voor elkaar en laten elkaar vrij.
Massagedans is een dans van aanraken en aangeraakt worden.
Niet vanuit lust en iets willen krijgen van de ander maar vanuit liefde, het hart, heling, respect, afstemming en willen geven. Mocht je teveel in het lustgevoel belanden, denk dan aan hoe het zou zijn als je een baby zou strelen. Als we allemaal 100% geven zullen we dit ook allemaal terug ontvangen en zal de dans bij iedereen veel intenser binnen komen.
Wij geven, zonder ons zelf op te geven en altijd vanuit onze eigen kracht wetende wat goed is.

15.2 Ademhaling.
Zoals koperdraad, elektriciteit geleidt zo geleidt zuurstof de (seksuele) levensenergie door ons lichaam. Daarom is het zo belangrijk om bewust te zijn van een goede, diepe,
buikademhaling, die ons lichaam overal kan bereiken. Verder zul je bij elke bewuste, diepe ademhaling steeds makkelijker weg kunnen zakken in je gevoel en de overgave.
Voel elkaars hart kloppen, stem je ademhaling op elkaar af en voel je samensmelten.
Verder kun je je seksuele energie extra stimuleren en verspreiden door bij het in ademen, je PC spier aan te spannen waarbij je je plas zogenaamd inhoudt.
Hierna trek je de bekkenbodem-spieren samen en beweeg je de seksuele energie van daaruit langzaam via je ruggengraat omhoog of door de rest van je lichaam.
(vallei-orgasme). Het is hierbij alsof je de energie bewust in je lichaam aan het rond pompen bent.


15.3 Positie in de zaal.

Je danst op één plaats op een bepaalde plek in de ruimte.
Als je in het midden van de ruimte staat, geef je hiermee te kennen dat jij volledig in de overgave wilt en kunt dansen, ongeacht de danspartner (man of vrouw), mate van gekleedheid, intensiteit, etc. Degenen die daar ook staan, zijn meestal gelijkgestemden met dezelfde verlangens. Hoe meer je aan de buitenkant danst, hoe spannender je het vindt en hoe meer je hecht aan veiligheid en de garantie dat anderen rekening houden met jouw grenzen. Dit is goed zoals het is.
Natuurlijk hopen we dat je van lieverlee, letterlijk en figuurlijk uit deze comfortzone zult kunnen stappen. Ook kan het zijn dat juist iemand vanuit het midden graag met iemand aan de buitenkant wil dansen en daarmee zich wat zal moeten aanpassen en zich wellicht wat extra zorgvuldig zal moeten afstemmen op de grenssignalen van die ander.
Hoe hoger het niveau van jouw comfortzone, des te meer sta je in het midden van de ruimte. (voor bepaling van je comfortzoneniveau ga naar lid worden)

15.4 Geen (daadgerichte) seksuele handelingen.
Om de veiligheid te waarborgen en niet voortijdig te ontladen in een orgasme zullen er tijdens de massagedans geen daadgerichte, seksuele handelingen verricht worden.
De strelingen zijn dus alleen op het lichaam en nooit in het lichaam.
Dit geldt ook v.w.b. strelingen met de tong (niet tongzoenen).
Dit betekent niet dat er geen strelingen over de geslachtsdelen kunnen plaatsvinden, zolang de focus hier maar niet op ligt en uiteraard alleen als alle betrokkenen dit fijn vinden. (er vinden dus geen lingam en yoni massages plaats).
De geslachtsdelen zijn gewoon een onderdeel van je lichaam en worden daarom niet anders benaderd. Het is heel natuurlijk en normaal als je door deze sensuele strelingen en dans opgewonden raakt en/of een erectie krijgt.
We willen en gaan de hele avond / weekend genieten van deze power-energie die dan vrijkomt. Daarom genieten we van ons verlangen naar meer en beheersen we onze lusten zonder er iets mee te moeten. Het is uiteindelijk veel bevredigender om die heerlijke energie te kunnen verspreiden over en te absorberen in ons hele lichaam als een ‘fullbody orgasme” (valleiorgasme) en niet te ontladen in een kort, fysiek orgasme.
groepsgebeurenOm na afloop die energieke levensenergie maximaal te kunnen opnemen in ons lichaam als een droge spons in een bad van levenskrachtwater, raden wij een periode van minimaal 24 uur van nagenieten / onthouding aan. Hoe langer, hoe voller, krachtiger en meer opgeladen je je zult voelen. Ook zal deze onthouding je nog meer vertrouwen kunnen geven dat je elk verlangen kunt trotseren, als jij dat wilt.
Tongzoenen is iets wat we niet willen. Voor sommigen is dit net zo intiem als seks.
Verder geeft het al snel de indruk, dat jullie een stel zijn en daarmee anderen uitsluiten om ook met je te gaan dansen. Wij willen juist een groepsgebeuren creëren, waarbij er een universele liefde mag ontstaan. En is het zo erg om hiermee te wachten en dit samen na afloop elders te doen?
Als je aanwezig bent, conformeer je aan deze afspraken en wij verwachten dan ook dat je je hier aan houdt, zonder daarmee heel “spastisch” en controlerend om te gaan.

15.5 Man/vrouw, man/man, vrouw/vrouw, man/vrouw/man, etc
Wij streven ernaar om een gelijk aantal mannen en vrouwen te krijgen.
Dit kunnen we echter nooit garanderen. Bovendien kunnen mensen van hetzelfde geslacht ook met elkaar samen willen dansen. Mocht je veel weerstand voelen om met iemand (bv. van je eigen geslacht) te dansen, dan kun je de dans minder intens aangaan of niet op de uitnodiging ingaan. Realiseer je dat de massage-dans niets met seks en het aangaan van een relatie te maken heeft. Als je b.v. met iemand van je eigen geslacht danst zegt dat niets over je geaardheid, maar alles over het feit dat je volledig mee kunt gaan in de flow, niet mee gaat in opgelegde taboes, patronen en angsten. Voel wat goed voor je is.

Er zal regelmatig gewisseld worden van partner. Mocht je als (gelegenheids) stel komen, dan heb je er in principe geen bezwaar tegen om ook met de anderen binnen de groep te dansen. Speelt het uiterlijk en geslacht van jouw danspartner een beperkende rol dan kan een blinddoek uitkomst bieden. Grote kans dat je dan geen of minder weerstand zult voelen. Ook zul je hierdoor makkelijker in de overgave kunnen komen. Als je met een open houding /focus iemand benaderd zul je ontdekken dat er in iedereen een prins(es) schuilt
Niemand hoeft alleen over te blijven, indien je dat niet wilt. Laat blijken dat je behoefte hebt aan aansluiting door dit subtiel aan te geven. Als dat voor jullie als koppel ook goed voelt, nodig de eenling dan uit om zich bij jullie aan te sluiten met bv een uitnodigend handgebaar.

loslaten15.6 Loslaten van verwachtingen
Vaak hebben we een bepaalde verwachting. Als hier niet aan wordt voldaan kan dat als teleurstellend en vervelend worden ervaren.
De uitdaging is om het vervullen van je behoeftes los te laten, uit het willen te gaan en te vertrouwen dat datgene wat op je pad komt goed voor je is.
Zo is het b.v. fijn als je de keuze van je volgende danspartner kunt loslaten en er op kunt vertrouwen dat diegene die op het wisselmoment het dichtst bij je staat de juiste persoon is om je pad te vervolgen.
Verder leert massagedans je om tantrisch te genieten van het moment en geen doel na te streven. Het voelen van een weerstand geeft aan dat hier nog iets in te ontdekken en te groeien valt. Het kan dan wellicht helpen om niet gelijk toe te geven aan die weerstand, maar dit even te ondergaan, te voelen en te accepteren voor zover mogelijk.

15.7 Afwijzing
Als je het moeilijk vindt om iemand af te wijzen dan komt dat vaak doordat je zelf bang bent om afgewezen te worden, omdat je twijfelt of je wel goed genoeg bent. Je wilt de ander graag tevreden stellen en je hoopt dat de ander jou leuk vindt en accepteert. Hierbij ga je vaak voorbij aan je eigen gevoelens en grenzen en kun je eigenlijk niet zijn wie je bent. Onderken en accepteer je onzekerheden, en angsten en weet dat ze er nu even zijn maar dat je ze niet bent en ze je dus niet automatisch hoeven te domineren. Bovendien kan niet iedereen je aardig vinden, net zo min als dat jij iedereen aardig zult vinden. Door bv niet in te gaan op een dansuitnodiging blijf je trouw aan je eigen gevoelens en je zult merken dat dit uiteindelijk voor een ieder veel bevredigender is.mannelijke vrouwelijke
Grote kans dat als je hier meer zelfvertrouwen in hebt ontwikkelt, je steeds minder mensen zult gaan afwijzen.
Aan de ander kant kan het natuurlijk ook gebeuren dat jij je afgewezen zult voelen. Realiseer je dat deze afwijzing niets met jou persoonlijk te maken hoeft te hebben. Wellicht wil iemand even pauze nemen. Wellicht is er op dat moment even geen chemie met de muziek. Wellicht voelt de ander op dat moment inderdaad even geen klik met jou. Je kunt van alles bedenken. Feit is dat je het niet weet en het ook geen zin heeft om van alles in te gaan vullen. Voel en accepteer dit verlies. Het is nu eenmaal zoals het is. Als er een goed moment is, kun je het eventueel met een open houding bespreekbaar maken (door bv aan te geven dat je je afgewezen voelde en of dat gevoel terecht was en met jou persoonlijk te maken had). Vaak zul je merken dat nog niet bedachte scenario’s een rol speelden.  Maar het kan ook zijn dat bv. een minder prettige adem de boosdoener was.
Het wel of geen klik voelen met iemand wordt veelal bepaald door je eigen gemoedsrust en het gevoel dat je bij die ander hebt (vaak bepaalt door oa. uiterlijk, uitstraling, energie en geur).


15.8 Overgave.

Overgave is nodig om echt helemaal te kunnen genieten.
Dit heeft vaak weer te maken met een gevoel van je veilig voelen.  Wanneer je goed in je eigen kracht staat zul je gemakkelijker je grenzen kunnen aangeven. Hierdoor creëer je voor jezelf die veiligheid en maakt het eigenlijk niet meer uit met wie je danst.
Verder kom je gemakkelijker in de overgave als je uit je hoofd kunt gaan.
Doordat je bij de massagedans staand danst en jezelf hierbij in balans moet houden, wordt je focus automatisch naar je gronding gebracht. Hierdoor zul je (meer) uit je denken gaan en gemakkelijker in de overgave komen.
Daarnaast kan het zijn dat je afgeleid wordt door energieën, mogelijk starende ogen en geluiden van buiten. Het kan dan bv. helpen om een douchegordijntje om je  heen te visualiseren, dat je dichttrekt, waardoor je alles buiten kunt sluiten. Wellicht kun je dan in die visualisatie elkaar helemaal ongegeneerd “inzepen” en maakt het niet meer uit of er mensen kijken.

 

15.9 Olie
De meeste ultieme massagedans is waarbij we elkaar met olie masseren en waarbij we langs elkaar heen glijden. Dit gebeurt alleen tijdens de besloten evenementen. Let op met uitglijden en zorg dat je geen olie onder je voeten krijgt. Het is aan te bevelen om vanaf de knieën naar onderen en vanaf je nek omhoog geen olie te gebruiken.
Als we ergens gaan zitten of liggen, zorgen we dat je eigen badlaken eronder ligt! olie druppelt Houd er rekening mee dat je kleding en haar vet kunnen worden.

Als je olie vanuit het flesje op je lichaam smeert, zorg dan dat je op een kleedje staat en er niets op de vloer drupt.

 


15.10 Mogelijke bijwerkingen

Deze intense, energetische massagedans kan invloed hebben op je systeem  en je chakra’s .
Hierdoor kunnen er bv. afvalstoffen en emoties los komen. Of je voelt je intens loom, moe, levenslustig of juist high. Maar ook hoofdpijn en bv. een veranderende ontlasting is mogelijk. Wij raden je aan om daarom veel te drinken en vooraf en na afloop voldoende rust te nemen/plannen. Indien je nog ver moet rijden raden wij je aan om te blijven slapen, voor zover dat mogelijk is.
Verder kan het je levens- en seksuele energie flink wakker schudden. Je DHEA (het natuurlijke anti-aging hormoon) kan een flinke boost krijgen.
Een “nadeel’ van deze massagedans is verder, dat áls je eenmaal dit extatische gevoel van liefdevolle harts-verbondenheid ervaren hebt, je meer van ditzelfde wilt en andere dansuitjes vaak niet meer dezelfde voldoening geven. Hier staan mensen nog open voor elkaar, voel je de verbinding en hoeft niemand alleen te zijn, als hij of zij dat niet wil.koppel

Als je zo intens met elkaar danst, je samengesmolten voelt en de seksuele energie bij elkaar door je lichaam voelt razen, kan het zijn dat je een heel bijzondere klik gaat voelen. Dit hoeft niet altijd wederzijds te zijn. Voor de ander kan het gewoon een intiem dansspel zijn. Mocht dit gevoel wel wederzijds zijn en dat het wellicht meer voelt dan zomaar een fijne danspartner, dan is dat mooi als dat het ’t gevolg is. Het vormt echter een zeer nare belemmering als het vinden van een relatie, een doel of streven op zich wordt. Het voelt dan al snel als willen hebben en graaien. Wees hiervan bewust en probeer dit te voorkomen.
Kom je als (liefdes)koppel dan is het de bedoeling dat je ook openstaat voor de ander(en). Wees er verder van bewust dat de intieme, contactdansen van jouw partner met een ander, emotionele gevoelens van bv jaloezie, los kunnen maken. Het is belangrijk om dat van te voren met elkaar uitgesproken te hebben.
pijnMocht je onverhoopt in een pijnstuk komen of onenigheid hebben dan is het fijn om daar de anderen niet mee te storen en even (evt met behulp van een derde) buiten de ruimte te gaan. Als je dit nog niet zo vaak hebt gedaan, kun je na afloop wat last krijgen van spierpijn in je bovenbenen.

Samen zorgen we voor elkaars welzijn.
Maar jij bent altijd zelf verantwoordelijk voor datgene wat er gebeurt en wij houden ons hier niet voor aansprakelijk.

Massagedans is als een oefen, speel- en leerschool voor het echte leven.
Belangrijke zaken zoals grenzen/wensen aangeven, intimiteit aan durven gaan, ontspannen, overgave, uit je hoofd gaan, loslaten / go with the flow, komen spelenderwijze in een vertrouwde, veilige omgeving aan bod.

 

 


vrouw india16 Geef het door!

Laat de liefde, geluk en verbondenheid in jou en je omgeving opbloeien en laat anderen ook kennismaken met deze heerlijke dansvorm, door bv. zo met elkaar te gaan dansen op een normale dansgelegenheid en er met anderen over te praten.
Ken jij mensen die wellicht ook geïnteresseerd zijn in deze sensuele “love” dans en voldoen aan bovenstaande criteria, dan zouden we het fijn vinden als je deze informatie aan hen doorstuurt. Voordat je anderen gaat uitnodigen is het wel belangrijk dat je deze informatie hebt gelezen en minimaal één evenement zelf hebt bijgewoond. Dit om een goede inschatting te kunnen maken of het potentiële lid wel past binnen de groep.
Hoe meer gelijkgestemden, hoe meer vreugd en des te groter de kans dat bij jou in de regio ook een bijeenkomst wordt georganiseerd.
Waar liefde is zal geen plaats meer zijn voor onvrede, onbegrip, eenzaamheid en haat.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, opmerkingen of aanvullingen dan horen wij dat graag.

17 Overige bepalingen
Massage-dans is als idee en concept auteursrechtelijk beschermd.
Laat dit je echter vooral niet weerhouden om het concept te verspreiden met ons medeweten, intenties en verwijzing via of naar onze website.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn, wij zijn niet aansprakelijk.
Als je meedoet, wordt Je geacht op de hoogte te zijn van de volledige informatie en conformeer je je aan dit massage-dans concept.

vlammen met logo