Lid worden

Er zijn 2 groepen waar je lid van kunt worden, een openbare en een besloten groep.

massagedans foto 11Openbare Massagedans groep
Voor deze laagdrempelige, openbare massagedans-vorm kun je je aanmelden via de openbare facebookgroep: Massagedans.  Deze groep is voor iedereen toegankelijk en geïnteresseerden zullen zo op de hoogte kunnen worden gehouden van ons nieuws en openbare evenementen.
Om een openbare avond te kunnen bezoeken hoef je niet persé lid te zijn. Je moet je wel van te voren opgeven, omdat de plaatsen vaak beperkt zijn.
Op deze evenementen kan eventueel ook contact gelegd worden en ingeschat worden of jij wellicht toe bent aan de intensere, gevorderde, besloten variant.

Openbare avonden zijn gekleed. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd (30+), geslacht, uiterlijk, geaardheid etc, mits je intentie maar overeenkomt met die van de Massagedans.
Wat wel een belemmering kan zijn, is een hoge mate van overgewicht, preutsheid of leeftijd, als je daardoor de dans niet kunt beleven zoals hij bedoeld is.
De workshopgevers kunnen hier hun eigen beleid in aangeven.
Aanmelding voor een openbaar evenement gebeurt via ons algemene emailadres (massagedans@gmail.com) of het emailadres dat genoemd wordt bij het desbetreffende evenement, indien dit afwijkt. (zie evenementen)

Je bent welkom bij onze openbaar toegankelijke activiteiten, indien:
* Je een volwassen houding hebt, je open staat en het heerlijk vindt om ander(en
sensueel) aan te raken en om aangeraakt te worden, ook al is dat soms door iemand die
je niet kent of iemand van het zelfde geslacht.
* Je eigen grenzen en wensen kunt aangeven en die van een ander kunt respecteren.
* Je (seksueel) kunt beheersen en je kunt afstemmen op de ander.
* Je niet wordt gekweld door onverwerkte trauma’s op intimiteit.
Bij deze variant houden wij onze dunne kleding aan.

Besloten groep
Voor mensen die de massagedans nog intenser en naakt willen ervaren is er een besloten groep. Om een fijne, afgestemde groep te krijgen en te behouden kun je in principe alleen op uitnodiging lid worden of nadat we kennis met je hebben gemaakt tijdens een openbare massagedans avond.
Kijk hier voor de voorwaarden om lid te kunnen worden van deze besloten groep.
Deze FB-groep is geheim en derhalve niet toegankelijk voor vreemden.

Wat moet ik doen om lid te worden van de besloten groep:
Als je lid wilt worden, gelieve dan een mail te sturen naar massagedans@gmail.com.
Dit met jouw voor/achternaam, woonplaats, postcode, mobiele telefoonnummer, korte uitleg over jezelf en je ervaringen en je emailadres.
Daarnaast willen we graag weten bij welke onderstaande comfortzone vragen je een 6 of lager scoorde .
Wellicht dat wij je nog even bellen, mochten wij nog vragen hebben.
Als e.e.a. okey is, zullen wij jou een uitnodiging sturen om lid te worden van deze groep.
Wij zullen vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan en deze zullen alleen gebruikt worden tbv de massagedans-activiteiten en evt meerijders.
Door lid en aanwezig te zijn ga je akkoord met de bepalingen in ons concept.
Als je lid bent zul je op de hoogte gebracht worden van alle evenementen en de ontwikkelingen. Het lidmaatschap is gratis.
Mocht je langere tijd (>2 jaar) blijk hebben geven dat je niet meer geïnteresseerd bent, onze berichten niet leest en geen evenementen meer hebt bezocht, dan zullen we je uitschrijven als lid.

groepsgebeurenComfortzone-test voor toelating tot de besloten Massagedansgroep:  
Deze vragen dienen ervoor om je bewust te maken in hoeverre jij eraan toe bent om mee te doen met deze besloten massagedans en om erachter te komen bij welke vragen je een 6 of lager voelde.
Ga bij beantwoorden van deze vragen uit van je algemene gemoedstoestand.
Het getal 1 staat voor “niet of nauwelijks” en het getal 10 staat voor “heel veel, helemaal of volledig”.
Geef aan ons door bij welke vragen (nummers) je een 6 of lager scoorde.

 1. In welke mate heb je de informatie op de website http://www.Massagedans.nl gelezen?
 2. In welke mate vind jij het fijn om anderen aan te raken, ook al is dat iemand die je niet kent?
 3. In welke mate kun jij verder kijken/voelen dan alleen iemands uiterlijk, leeftijd, geslacht, etc.?
 4. Hoeveel ervaring heb jij met intieme contactdansen (biodanza, tantric dance, tantra, massage, etc)?
 5. In welke mate kun jij meegaan in de flow van het moment en kun je jouw verwachtingen loslaten?
 6. In welke mate geef jij duidelijk jouw grenzen aan, indien van toepassing?
 7. In welke mate kun je jouw wensen aangeven en kun je laten merken dat je geniet?
 8. In welke mate ben je in staat om een ander liefdevolle aandacht te geven, zonder jezelf helemaal op te geven?
 9. In welke mate stem jij je (steeds weer opnieuw) af op de lichaamstaal en subtiele signalen van een ander?
 10. In welke mate ben jij vertrouwd met naaktheid?
 11. In welke mate voel jij je vrij om ook te dansen/masseren met iemand van je eigen geslacht?
 12. In welke mate vind jij het prettig om met meerdere mensen een massagedans aan te gaan?
 13. In welke mate vind jij het fijn om regelmatig te wisselen van partner?
 14. In welke mate kun jij je seksueel beheersen zonder je in lust te verliezen?
 15. In welke mate ben jij vrij van “taboe-denken” en trauma’s op intimiteit en seksualiteit?
 16. In welke mate kun jij omgaan met afwijzing/feedback?
 17. In welke mate kun jij discreet omgaan met datgene wat je hoort, ziet of leest?
 18. In welke mate kun jij je verantwoordelijk voelen voor je eigen daden?
 19. In welke mate sta jij positief in het leven? (is jouw levensglas half vol i.p.v. half leeg?)
 20. In welke mate zit jij lekker in je vel (zowel mentaal en fysiek)?

Voel jij bij veel vragen een 6 of lager, dan ga jij het bij ons niet leuk vinden en kunnen wij je (nog) niet toelaten tot onze besloten FB groep en massagedans-evenementen.
In dat geval raden we jou aan om eerst meer ervaring op te doen. Bijvoorbeeld door eerst mee te doen met onze openbare massagedans avonden of je aan te sluiten bij een biodanza- of tantragroep.

koppelComfortzone questions in English.
1. To what extent have you read and made the information on the website www.massage-dans.nl?
2. To what extent do you like to touch each other very physically (sensually), even if someone you do not know?
3. To what extent can you watch / feel only the visual of eg appearance, age, gender, etc. of your dance partner?
4. How much experience do you have or are you familiar with intimate contact dances, biodanza, tantric dance, tantra, massage, etc?
5. To what extent can you enjoy surrender, go into the flow of the moment, let go of your expectations and choice?
6. To what extent do you clearly indicate your limits, if applicable?
7. To what extent do you meet your wishes and make it happen when you enjoy it?
->Massagedans is my hope to make my lack of intimacy, sensuality happen. I miss some of the most important aspects of this and I hope massagedans helps me to achieve it.
8. To what extent do you like to give 100% without giving up?
9. To what extent do you agree with the body language and subtle signals of your partner?
10. To what extent are you familiar with (partially) nude, both of yourself and being in contact with another (even if it is a man or woman)? This question only applies to the closed events?
11. To what extent are you familiar or have you no problems with massaging or dancing with someone of your own gender?
12. To what extent do you like to enter an intense massage dance with multiple people (male / female, trios, 4 and more)?
13. To what extent do you like to regularly change partner?
14. To what extent, despite the fact that you enjoy a very exciting dance, you can still control sexually without losing control?
15. To what extent are you free from “taboo thinking” and trauma to intimacy and sexuality?
16) To what extent can you respond positively to rejection or feedback?
17) To what extent can you discreetly handle what you hear, see or read?
18) To what extent can you feel responsible for your own actions?
19. To what extent do you feel positive in life? (Is your glass half full instead of half empty?)
always team up and work towards a common goal. Be positive!!!
20. To what extent are you well in your skin? (Both in mind and in body)

 

%d bloggers liken dit: