Organisatie


1-P1140746Ontstaan:

Massagedans is ontstaan in 2010 en ontwikkeld door Leo van Vliet. Na zijn jarenlange ervaring met tantra, massage’s en contactdansen, combineerde hij de fijnste ingrediënten tot deze concrete, ultieme Massagedans. Leo heeft in de Massagedans alle voor hem beperkende (workshop)elementen achterwege gelaten zoals te veel praten, te weinig lichamelijk contact, een te lange uitleg en opbouw. Omdat er niets soortgelijks, elders werd aangeboden, heeft hij op 6 november 2015 zelf het initiatief genomen om de massagedans in de wereld te zetten. Om er zelf ook maximaal van te kunnen genieten, zal hij meestal als deelnemer mee doen en niet als workshopleider.
Inmiddels zijn Brigitte en Nanna ook bij het Massagedans-(kern)team aangesloten.
Massagedans is uniek en blijkt in een grote behoefte te voorzien.
In toenemende mate ontstaan nieuwe locaties en sluiten zich steeds meer nieuwe workshopgevers zich aan. Inmiddels zijn er de afgelopen 2 jaar al meer dan 100 evenementen georganiseerd in oa Boekel, Nijmegen, Breda, Zutphen, Amsterdam, Enschede, etc. Ook zijn er verschillende vormen, nl: Openbaar, besloten, voor vrouwen, stellen, mannen, etc.

Workshopgever worden voor Massagedans.
Ervaren fans van deze dans worden van harte uitgenodigd om Massagedans ook zelf (in huiselijke sfeer) te gaan doorgeven en mensen in hun omgeving kennis te laten maken met deze heerlijke contactvorm.

Voorwaarden om zelf de massagedans te gaan geven zijn:

 1. Je hebt (recentelijk) minimaal 5 x een (besloten) massagedans evenement bijgewoond en hebt blijk gegeven van de benodigde capaciteiten, kennis, onzicht en ervaring.
 2. De eerste keer dat je zelfstandig een Massagedans begeleidt, zal dit onder supervisie zijn van een ervaren workshopgever, om je waar nodig te ondersteunen met raad en daad. Indien nodig/gewenst kan dit ook vaker zijn. Hiervoor wordt een reële onkosten- en reiskosten vergoeding gegeven.
 3. Leo van Vliet heeft vrij toegang tot de evenementen die onder de vlag van de Massagedans worden georganiseerd.
 4. Massagedans begeleiders krijgen bij elkaar 50% korting, mits je het afgelopen jaar minimaal 4x een evenement begeleid hebt. Dit is tevens een stimulans om bij elkaar op bezoek te gaan en van elkaar te leren en feedback te kunnen geven.
 5. Er worden bij voorkeur geen massagedans-activiteiten op dezelfde datum georganiseerd (steeds minimaal 3 dagen interval), tenzij de locaties verder dan 30 km uit elkaar liggen. De planning gebeurt in afstemming met de organisatie (Leo, Nanna en Brigitte).
  Bij een openbare massagedans evenement is dat 7 dagen en meer dan 50 km.
 6. Er wordt door de workshopgever zelf een Facebook event aangemaakt (vormgeving in afstemming met Nanna) met daarop een duidelijke link naar de website.
  Zodra de gegevens incl. de link naar het FB event zijn ontvangen, zal het evenement via de website gepromoot worden.
 7. Gebruik van de algemene Massagedans flyers ter vergroting van het totale netwerk.
 8. Betaling van een vergoeding ter hoogte van 10% van de workshopinkomsten met
  een maximum van € 5,- per persoon. Deze opbrengst is bestemd voor de doorontwikkeling van Massagedans. Als tegenprestatie voor deze commissie, ontvang je de mogelijkheid om het concept te gebruiken, wordt jouw evenement onder de aandacht gebracht van onze honderden leden en krijg je back-up waar nodig. Het geld wordt binnen 2 weken overgemaakt naar:  L. van Vliet / Massagedans, rekeningnummer NL04 RABO 0123 2373 19 o.v.v. “contributie” + datum van het evenement.
 9. Als er minder dan €60,- aan bruto-inkomsten zijn, hoeft er niets afgedragen te worden.
 10. Workshopgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een boekhouding, het opgeven van de inkomsten aan de belastingdienst of het UWV etc. en moeten voldoen aan de wet op de privacy (AVG) van de door hen bewaarde persoonsgegevens.
 11. De massagedans wordt volgens het door Leo ontworpen concept gegeven, waarbij het geen probleem is als een ieder daar zijn eigen invulling aan geeft. Er moet wel altijd uiting worden gegeven aan de basiseisen van Massagedans:
 12. Er wordt niet onnodig gepraat en de uitleg is zo kort mogelijk.
 13. De massagedans is een verbindende dans waarbij de meeste tijd, met uitzondering van Massagedans voor stellen, met verschillende personen wordt gedanst.
 14. Er heerst een fijne sfeer en er moet aandacht zijn vwb de veiligheid, discretie, nooduitgangen, brandveiligheid, hygiëne, enz.
 15. Er worden geen seksuele handelingen verricht en er wordt niet getongzoend. Personen die grensoverschrijdend gedrag vertonen, worden aangesproken op hun gedrag en/of weggestuurd.
 16. Deelnemers worden gescreend op basis van de toelatingscriteria / comfortzonetest. Dit kan ook telefonisch. (geldt alleen voor besloten events)
 17. Vanaf 13 personen moet de workshop met minimaal 2 personen worden begeleid.

Toekomstontwikkeling / Visie P1160349
Wil jij ook helpen om dit vernieuwende concept verder uit te dragen, dan is die hulp van harte welkom in de vorm van bijvoorbeeld workshops verzorgen, muziek aanleveren, hulp bij webdesign, foto- en video materiaal maken, marketing, financiële bijdragen en algemene ondersteuning.
Via een nog verder te ontwikkelen website kunnen mensen elkaar vinden, selecteren op woonplaats, uitnodigen en de benodigde informatie en “tools” vinden om ook zo’n “knuffel club” avond te houden.
Het team van Massagedans is op zoek naar personen die als figurant willen meewerken aan de creatie van reclame-uitingen, zowel voor als achter de camera.  Ook zoeken we goed bereikbare, betaalbare en sfeervolle danslocaties, liefst met douche, keuken, sauna, hottub, etc.
Mensen die leuke, speelse en intieme technieken en contactoefeningen willen delen vanuit hun ervaring, zijn ook van harte welkom.

Wil jij ook helpen om onze visie verder te integreren in de wereld, dan kan dat in de vorm van fysieke hulp of giften. We hebben immers geld nodig om de massagedans verder te ontwikkelen, te promoten en uit te dragen.
Jouw bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL04 RABO 0123 2373 19. t.n.v. Massagedans Leo van Vliet, onder vermelding van “gift”

 

 

%d bloggers liken dit: